Verksamhet

Andrew Petersonmuseet i Asby är öppet för gruppbokningar året runt. Sommaröppet 26/6-10/8 on och torsd kl. 15-17 samt lö 11-14 Frågor och bokningar till info@andrewpeterson.se el. tel: 0140 82032. Vi planerar nu Amerikaveckan 19-26 juli 2019,och Garden Party 21 juli kl. 10-16. Den 25/7 kl.19 Premiär för: "Utvandrarna till sista brevet hem", smakprov klicka på länken: https://www.youtube.com/watch?v=I1r8RwyiK_w

The Andrew Peterson Society's Emigrant - museum is situated in the old School in Asby, along road 131 between Tranås and Österbymo.

Visitors are welcome to contact: info@andrewpeterson.se or phone: (46) 0140 82032 or (46) 0381 50157

Andrew Petersonsällskapets Emigrantmuseum finns i Asby gamla skola utmed väg 131, mellan Tranås och Österbymo. Museet åskådliggör Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar både i Sverige och i Minnesota.

I museet finns bland annat Andrews renskrivna dagboksanteckningar från överfarten 1850 och från livet som nybyggare fram till hans död 1898. Där finns också mycket mer information om emigrationen, illustrationer, musikaliska bildspel, fotografier och redskap mm från Andrew Petersons liv, samtid och omgivningar.

Besökare och grupper hänvisas till: info@andrewpeterson.se eller tfn: 0140/82032 eller 0381/50157

The Museum shows Andrew Petersons life and surroundings, and also describes 1900 th Century life in Sweden and in Minnesota.

In The Museum you can read the English translation of Andrew Petersons diaries from the Emigration Voyage 1850, and his life as a settler until his death 1898. The similarities in Andrews diaries with Vilhelm Mobergs Emigrant Novells are described in Professor Roger Mc Knights Doctors Thesis and in The A.P.S. own research. The Museum includes also a lot of photos and musical slideshows and describtions from the end of the 19 th century both from Sweden and from Minnesota.

De svenska och engelska musikaliska bildspelen i museet innehåller älskad musik med fint berättande texter om Andrew Petersons liv till mycket fina foton och illustrationer. De  fantastiska fotografierna till den fina musiken är fotograferade av Åke Bruhn och August Christian Hultgren, samt många fotografier till bildspelet har Carver County Historical Society i Minnesota bidragit med. Copyright till samtliga fotografier innehar: Carver County Historical Society, Östergötlands museum och Åke Bruhn. De fina illustrationerna i bildspelet är gjorda av Bobo Hermansson

Medverkande musiker och sångare är: Kajsa Svensson, Björn, Charlotte och Petra Nordin, Michael Lager samt Ydre Manskör. De svenska och engelska texterna till musiken har skrivits av Jan Hermelin.